Zarząd Firmy

Krystyna Zych - Dyrektor Naczelny

 

Zarząd Spółki:

Cornelis Nobel - Prezes Zarządu

Krzysztof Małkiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji