Oferta

CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku oferuje budowę i dostawy następujących jednostek pływających:
 • Barki bez napędu do przewozu suchych ładunków masowych i kontenerów
 • Barki typu ro ro do przewozu ciężkich zestawów kołowych
 • Barki zbiornikowe typu "C" i "N" do przewozu agresywnych produktów chemicznych i petrochemicznych ze zbiornikami malowanymi oraz wykonanymi z stali nierdzewnych w tym duplex
 • Szalandy i specjalistyczne barki do przewozu piasku
 • Statki rzeczne i rzeczno-morskie z napędem do przewozu suchych ładunków masowych i kontenerów
 • Zbiornikowce z napędem typu "C" i "N" do przewozu agresywnych produktów chemicznych i petrochemicznych zarówno ze zbiornikami malowanymi jak i wykonanymi ze stali nierdzewnych w tym duplex.
 • Statki pasażerskie
 • Jednostki techniczne różnego przeznaczenia jak pontony, pogłębiarki, dźwigi pływające, koszarki itp.,
 • Doki pływające
 • Pchacze, holowniki i lodołamacze
konstrukcje stalowe różnego przeznaczenia:
 • Sekcje i bloki statków pełnomorskich
 • Pokrywy lukowe, rampy, ruchome konstrukcje pokładów okrętowych
 • Konstrukcje hydrotechniczne
 • Konstrukcje mostowe
 • Ruchome przeprawy mostowe i pływające
 • Zbiorniki stalowe
remonty jednostek pływających:
 • Klasowe
 • Przeglądy międzyrejsowe
 • Awaryjne
usługi w zakresie:
 • Obróbki skrawaniem
 • Zaginania blach i kształtowników
 • Załadunku na barki do transportu rzeką bardzo ciężkich i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych
 • Dokowanie i wodowanie jachtów turystycznych
Rozmiary wykonywanych przez Stocznię obiektów ograniczone są wielkością śluzy na tamie we Włocławku co w zakresie długości daje maksimum 115 m i szerokości 11,45 m. Wysokość wykonywanych obiektów z uwagi na mosty nie może przekroczyć 7 metrów. Mimo tych ograniczeń Centromost zbudował i dostarczał obiekty, których rozmiary przekraczały wielkość śluzy min. dok pływający o szerokości 20 m i prom pasażersko samochodowy o szerokości 14,50 m. Obiekty te wykonane zostały w elementach w Stoczni i zmontowane zostały w całość poza śluzą we Włocławku.

Statki budujemy według dokumentacji technicznej dostarczanej przez zamawiających, projekty wykonane na nasze zlecenie w specjalistycznych biurach okrętowych oraz coraz częściej w oparciu o dokumentacje techniczną wykonaną przez własne biuro projektowe.